Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2023. godinu.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2023. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2023. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Velika Kopanica, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Velika Kopanica.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 05.11.2022.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 6.10.2022. - 5.11.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

6.10.2022. - 5.11.2022.

Izvješća