Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u Odluke o komunalnom redu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: Ovom se odlukom propisuje komunalni red na području Općine Velika Ludina, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih.

Komunalni red propisan ovom odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području 

Općine Velika Ludina, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.02.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.1.2019. - 12.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

17.1.2019. - 12.2.2019.