Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.04.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbiStatus:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.3.2017. - 17.4.2017.

Trajanje

17.3.2017. - 17.4.2017.