Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom u Općini Jarmina za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Nacrta Plana gospodarenja otpadom u Općini Jarmina za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Opis savjetovanja: Plan gospodarenja otpadom treba imati ključnu ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Jarmina. Održivi sustav gospodarenja otpadom u skladu je s obvezama i smjernicama nacionalne zakonske regulative, europskih direktiva, te državnih i lokalnih planskih dokumenata.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je 30 dana od dana objave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom u Općini Jarmina za razdoblje od 2018. do 2024. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.02.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.1.2018. - 18.2.2018.

Trajanje

19.1.2018. - 18.2.2018.