Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane uređuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, sistematizacija radnih mjesta, broj potrebnih djelatnika, te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova te druga pitanja značajna za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.9.2020. - 14.10.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.9.2020. - 14.10.2020.