Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. g. za sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje javnih površina,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje javne rasvjete.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 27.11.2018. - 6.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

27.11.2018. - 6.12.2018.