Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga cjenika javne usluge za područje Grada Makarske.

Odluku moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Prijedloga cjenika javne usluge za područje Grada Makarske.

Opis savjetovanja: Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Prijedloga cjenika javne usluge za područje Grada Makarske, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.06.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.5.2022. - 13.6.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

13.5.2022. - 13.6.2022.