Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2021. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Civljane, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Civljane i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Civljane. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.12.2020.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Sukladno članku 19., st. 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Godišnji plan upravljanja imovinom za sljedeću godinu donosi se u tekućoj godini. Kako bi Plan bio usvojen na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.12.2020. - 28.12.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.12.2020. - 28.12.2020.