Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi u 2023. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi u 2023. godini.

Opis savjetovanja: Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Ivanić u 2023. godini utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, kao i iz Proračuna Zagrebačke županije, odnosno Državnog proračuna Republike Hrvatske, kada su te javne potrebe od zajedničkog interesa za Općinu, Županiju i Republiku Hrvatsku.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi u 2023. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.11.2022. - 13.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.11.2022. - 13.12.2022.