Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom Savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za 2022. godinu.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za 2022. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za 2022. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člankom 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Mikleuš, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Mikleuš i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za 2022. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 08.12.2021.


Napomena: Nakon završetka Savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 8.11.2021. - 8.12.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

8.11.2021. - 8.12.2021.