Poštovani građani, Pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 2. Izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2018. g.

 Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. proračun ostaje na postojećoj razini, dakle Proračun iznosi 38.353.368,00 kn. Najveći razlozi ovog rebalansa je osiguravanje rashoda za sanaciju poljskih puteva u naseljima Apševci i Podgrađe. Naime, MUP RH od općine Nijemci traži sanaciju poljskih puteva uz granicu sa Republikom Srbijom, a radi omogućavanja nesmetanog pristupa policije granici i osiguranja granice od nezakonitih prelazaka. Drugi najveći razlog ovog rebalansa je osigurane dodatnih sredstava u proračunu za Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci za razdoblje 2018-2020.g. Skraćeni rok javnog savjetovanja: Radi zahtjeva MUP-a da se žurno saniraju poljski putevi u Apševcima i Podgađu, odnosno da se osigura pristup policije granici sa Republikom Srbijom i time spriječe nezakoniti prelasci, općina Nijemci mora žurno donijeti ove izmjene Proračuna kako bi osigurala sredstva za predmetnu sanaciju cesta. 

Shodno rečenom trajanje javnog savjetovanja potrebno je skratiti, odnosno javno savjetovanje treba biti 10 dana.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 30.5.2018. - 10.6.2018.

Trajanje

30.5.2018. - 10.6.2018.

Izvješća