Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju Vlastitog pogona.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona.

Opis savjetovanja: Ovom odlukom osniva se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti   i upravljanje grobljima na području Općine.

Vlastiti pogon će obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

3. održavanje javnih zelenih površina

4. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima održavanje građevina, uređaja  predmeta javne namjene

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja 

7. upravljanje grobljima

8. održavanje čistoće javnih površina


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju Vlastitog pogona, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 27.02.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.2.2019. - 27.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

20.2.2019. - 27.2.2019.