Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa razvoja Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa razvoja Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Opis savjetovanja: Program razvoja Općine Križ temeljni je strateški dokument kojim se planira razvoj lokalne zajednice. Cilj izrade Programa razvoja jest doprinos kvalitetnom formiranju strategije razvoja Općine, detaljnom analizom stanja i potreba lokalne zajednice i samouprave s ciljem određivanja jasnih prioriteta i oblikovanja potrebnih mjera za realizaciju postavljenih ciljeva. Održivi lokalni razvoj je nit vodilja pri formiranju strategije razvoja, a temelji se na jačanju komunalne, gospodarske i društvene infrastrukture, odnosno podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Programa razvoja Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2027. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 08.03.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 22.2.2021. - 8.3.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

22.2.2021. - 8.3.2021.