Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Opis savjetovanja: Ovim Programom određuje se korištenje sredstva od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kaptol, a koji su prihod proračuna Općine Kaptol (65%  ukupno ostvarenih sredstava).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 08.06.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.5.2019. - 8.6.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.5.2019. - 8.6.2019.