Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Odluku moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske te poslovnog prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, zasnivanje zakupa poslovnog prostora, prava i obveze ugovornih strana te prestanak zakupa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o zakupu poslovnog prostora, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.1.2019. - 16.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.1.2019. - 16.1.2019.