Poštovani,

dana 20. lipnja 2016., objavljen je Prijedlog nacrta Strategije razvoja Općine Lovran 2015.-2020. godine, pozivamo zainteresiranu javnost na savjetovanje o istoj. Rok za podnošenje prijedloga je 20. srpnja 2016. godine do 24.00h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Nacrta Strategije razvoja za koje je savjetovanje otvoreno može uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu stranicu.

Prijedlog nacrta Strategije razvoja Općine Lovran 2015.-2020. godine možete pronaći ovdje.

Po završetku Savjetovanja, svi komentari biti će pregledani i razmotreni te će se o istima sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran,.

Na temelju Prijedloga nacrta Strategije razvoja, pristiglih komentara i mišljenja sudionica Savjetovanja formulirati će se konačni prijedlog Strategije razvoja Općine Lovran  koji će se uputi Općinskom Vijeću Općine Lovran na razmatranje i usvajanje.


OBRAZLOŽENJE

Cilj Strategije je stvaranje dokumenta kao glavne smjernice razvoja Općine Lovran stavljajući naglasak na razvoj turizma i ruralnog sektora te unaprjeđenje postojeće infrastrukture, stvarajući na taj način preduvjete za poboljšanje kvalitete života građana Općine. Strategija je usklađena s smjernicama Strategije razvoja Primorsko-Goranske županije. Kako bi Općina stvorila preduvjete za povlačenje sredstava iz EU fondova, posebice Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., nužno je da ima izrađen strateški dokument poput Strategije razvoja jer se svi projekti koji se budu prijavljivali na natječaje moraju pozvati na strateški dokument jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalaze te iz kojeg je vidljivo uporište smjera razvoja same Općine.

Nositelj izrade Strategija razvoja je tvrtka Adviso d.o.o.. U samoj izradi sudjelovali su predstavnici Općine Lovran ( načelnik, zamjenik i pročelnici upravnih odbora) te predstavnici dionika iz različitih interesnih skupina civilnog društva i poduzetnika koji su činili radne skupine.

Izrada Strategije razvoja Općine Lovran 2015.-2020. prijavljena je za sufinanciranje u Podmjeri 7.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. gdje je prošla na natječaju i dobila Odluku o dodjeli sredstava. Sufinanciranje ovog dokumenta iznosi 100%, što znači da će u potpunosti biti sufinancirana od strane EU fondova.

Nakon usvajanja Strategije razvoja Općine Lovran 2015.-2020. od strane Općinskog Vijeća, Općina će moći povući namijenjena sredstva.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.6.2016. - 21.7.2016.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

20.6.2016. - 21.7.2016.