SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju 


Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kistanje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kistanje stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi, troškovnik i obrasce za sudjelovanje.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, točnije do dana 21. prosinca 2017.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:. 

opcina-kistanje@si.t-com.hr.

Po isteku roka od 7 (sedam) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.12.2017. - 21.12.2017.

Trajanje

14.12.2017. - 21.12.2017.