Poštovani stanovnici,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Prijedlog proračuna za 2020. godinu donosi pregled proračuna općine Baška Voda prema prihodima i rashodima, te projekciju proračuna do 2023. godine.U sklopu proračuna je dan i Plan razvojnih programa koji obuhvaća 2020., 2021. i 2022. godinu.

Od važnijih stavki u rashodima proračuna se ističu zgrada dječjeg vrtića, zgrada dvorane, uređenje rive – šetnice u Baškoj Vodi, uređenje i održavanje svih plaža na području Općine Baška Voda. Uz to Općina Baška Voda planira urediti predio Kava – Bast, i područje starog kamenoloma dobilo bi novu namjenu, u sklopu čega bi bilo razdvajanje otpada, kompostana, uljara i streljana, u tijeku je proces nabave nove cisterne za DVD, te je u tijeku i proces pripreme izgradnje gata na lukobranu u Baškoj Vodi.

U suradnji sa Hrvatskim cestama očekuje se i realizacija uređenja ulaza u Promajnu, jer je postojeći nepregledan i opasan, pogotovo u turističkoj sezoni, a vrijednost je procijenjena na 6.000.000,00 kn

Svi zainteresirani stanovnici općine Baška Voda, kao i udruge te pravne osobe koje djeluju na području Općine Baška Voda, pozivaju se da dostave svoje prijedloge/pritužbe na predloženi proračun na adresu: Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda ili na e-mail: opcina.baska.voda1@st.t-com.hr.

Svoje prijedloge možete ostaviti upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.11.2019.

Proračun za građane možete pogledati ovdje.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.11.2019. - 28.11.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.11.2019. - 28.11.2019.