Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2017. godinu.


Ovima Izmjenama i dopunama Proračun  za 2017. godinu smanjen je za 723.000,00 kn. Visina proračuna po ovim izmjenama iznosi 26.379.646,00kn. Uz prihode tekuće godine u iznosu 13.756,00kn uključen je i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 12.622.946,00kn. Osnovni razlog ovih izmjena je uključivanje rashoda za projekt HORIS. Projekt HORIS se financira iz programa Interreg - IPA CBC Croatia - Serbia. Ovo je projekt prekogranične suradnje sa partnerima iz Srbije. Projektom će se osposobiti konjičke staze i potrebna infrastruktura za smještaj životinja, te nabaviti potrebna oprema. S druge strane umanjeni su troškovi u Proračunu za projekte GAIA i PA CON jer isti nisu prošli na natječajima za financiranje iz EU sredstava. U proračunu su povećana sredstva za pojačano održavanje cesta. Usklađeni su, odnosno povećani troškovi za program Pomoć u kući.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.7.2017. - 21.8.2017.

Trajanje

21.7.2017. - 21.8.2017.