Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 22. siječnja 2018., objavljen Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 24. siječnja 2018. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Obrazloženje 

uz prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lovran


Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17), člankom 36. stavak 13. utvrđena je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da Odlukom propiše mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, mjere za uklanjanje odbačenog otpada te način provedbe navedenih mjera, koja se dostavlja Ministarstvu i objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave.

Prijedlogom odluke utvrđuje se provođenje mjera u cilju sprječavanja i uklanjanja nepropisno odbačenog otpada putem kontrole pojedinih lokacija, postavljanjem znakova zabrane odbacivanja otpada, informiranja o načinu prijava nepropisno odbačenog otpada i načinu zbrinjavanja otpada te provođenjem periodičnih akcija nepropisno odbačenog otpada, za što će se sredstva osigurati u Proračunu općine Lovran.

Ovu Odluku kao i Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom su jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17). 


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao početi primjenjivati unutar propisanih rokova.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 22.1.2018. - 24.1.2018.

Trajanje

22.1.2018. - 24.1.2018.