Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bukovlje za 2017. godinu.

Prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bukovlje za 2017. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bukovlje za 2017. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 10. i 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bukovlje za razdoblje od godinu dana koji se prvi put izrađuje. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Bukovlje, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bukovlje i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bukovlje. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bukovlje za 2017. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.02.2017.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 16.1.2017. - 16.2.2017.

Trajanje

16.1.2017. - 16.2.2017.