Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2025. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja  imovinom u vlasništvu Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2025. godine moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja  imovinom u vlasništvu Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2025. godine. 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2025. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Breznica. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Breznica čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Breznica bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2025. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.9.2018. - 28.10.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

28.9.2018. - 28.10.2018.