Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Opis savjetovanja: Planovi gospodarenja otpadom imaju ključnu ulogu u uspostavi gospodarenja otpadom. Glavna svrha Plana jest dati pregled tokova otpada, mogućnosti postupanja s otpadom te osigurati usklađivanje s politikom i ciljevima gospodarenja otpadom, pregled karakteristika otpada i dostatnog kapaciteta za gospodarenje otpadom, kontrolu tehnoloških mjera, karakteristike otpada određuju koje tehnološke mjere treba koristiti za eliminiranje ili smanjenje određenih vrsta otpada i pregled ekonomičnosti i potreba za ulaganjima.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.02.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.1.2018. - 26.2.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.1.2018. - 26.2.2018.