Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, uvjeti i postupak natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, uvjeti i načini kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Podgora.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 05.09.2019 


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 6.8.2019. - 5.9.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

6.8.2019. - 5.9.2019.