JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU DRŽAVEPoštovani građani,

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) Općina Velika Ludina je u početku izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na području Općine Velika Ludina.

Javni uvid  u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem biti će od 13.02.2019 do 28.02.2019. radnim danom od 07.00 do 15.00 sati, u prostorijama Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.
Javni uvid je moguć i putem općinske stranice opcina@ludina.hr.

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće  Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od podnošenja istih. Pisane prigovore ili primjedbe možete podnijeti putem maila opcina@ludina.hr ili upisivanjem svojih komentara na za to dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Javno izlaganje Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, namijenjenog za javni uvid propisan čl.9 st. 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu,  održati će se 15.02.2019 u 17.00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.

Dokument možete pogledati ovdje.

S poštovanjem!    
Općinski načelnik:
Dražen Pavlović 


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.2.2019. - 28.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

13.2.2019. - 28.2.2019.