Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Orle.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Orle.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Orle utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija Općine Orle. Stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Orle dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Orle, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja,  a u korist razvoja i prosperiteta Općine Orle.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Orle, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.10.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.9.2018. - 2.10.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.9.2018. - 2.10.2018.