Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine. 

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine.

Opis savjetovanja: Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Raba do 2030.

Strategija razvoja Grada Raba do 2030. godine predstavlja dugoročni razvojni dokument u kojem se određuju strateški ciljevi i prioriteti društvenog i gospodarskog razvoja s ciljem osiguranja konkurentnosti i veće kvalitete života. Temelj za izradu ovog dokumenta vezuje se uz relevantne postojeće dokumente na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj pa do razine Europske unije. Koncepcija izrade Strategije temeljila se na bottom up pristupu, što podrazumijeva partnerski pristup svih zainteresiranih subjekata Grada Raba, koji su kroz sugestije, prijedloge i komentare doprinijeli osmišljavanju cjelokupnog razvoja. Povezano s time tijekom izrade Strategije razvoja organizirane su radionice na kojima je postignuto suglasje dionika što čini najznačajniji dio procesa planiranja na putu realizacije postavljenih projekata i ostvarenja zadanih ciljeva razvoja. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine. Sudjelovati možete upisivanjem svojih prijedloga i komentara na za to dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.02.2020..


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.1.2020. - 19.2.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

20.1.2020. - 19.2.2020.