Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Marija Gorica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća Općine Marija Gorica.

Opis savjetovanja: Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica. Postupak izrade Procjene usklađen je s normom HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, koja služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Marija Gorica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.01.2018

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 24.1.2018. - 30.1.2018.

Trajanje

24.1.2018. - 30.1.2018.