Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Vrgorca. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada Vrgorca, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.07.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.6.2019. - 14.7.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.6.2019. - 14.7.2019.