Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.


Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) (dalje u tekstu: Zakon), smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu. 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Plana djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Plana djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 


Savjetovanje je otvoreno do: 28.11.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.11.2021. - 28.11.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

17.11.2021. - 28.11.2021.