Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine je moguće pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine. Donošenje Strategije upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Novo Virje čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Novo Virje bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 26.08.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 27.7.2018. - 26.8.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

27.7.2018. - 26.8.2018.

Izvješća