Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Varaždinskih Toplica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Varaždinskih Toplica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom prenose se komunalne vodne građevine, i to građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju koje se nalaze na području Grada Varaždinskih Toplica u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge trgovačkog društva VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda sa sjedištem u Varaždinu,  u obliku prijenosa bez naknade.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Varaždinskih Toplica, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.1.2019. - 31.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.1.2019. - 31.1.2019.