JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje


Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama" broj 98/19, dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 01.03.2020.. godine.

Radi ispunjenje obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 09. 03. 2020. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje,  kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-mail-a: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr ili upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje.        


Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

                                                                                                                      Načelnik općine

                                                                                                                      Tomislav Trtanj


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.2.2020. - 9.3.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.2.2020. - 9.3.2020.