Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 3,5%, a u područjima od posebne državne skrbi u visini od 5% prodajne cijene proizvoda na panju.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.11.2017. - 13.12.2017.

Trajanje

13.11.2017. - 13.12.2017.