Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Tinjan, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.04.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.4.2019. - 23.4.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.4.2019. - 23.4.2019.