Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada 

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove odluke smatra se naročito:

- otpad odbačen u okoliš

- krupni (glomazni) otpad ostavljen na javnim površinama

- opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama

- svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim otocima).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.1.2018. - 29.1.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.1.2018. - 29.1.2018.