Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine je moguće pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine. Donošenje Strategije upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Končanica. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Končanica čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Končanica bude u službi gospodarskog rasta.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 07.07.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.6.2019. - 7.7.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.6.2019. - 7.7.2019.