Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.03.2020.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 16.3.2020. - 29.3.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

16.3.2020. - 29.3.2020.