Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ.

Opis savjetovanja:  Ovim se Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ (Etički kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća Općine Križ i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Križ, način praćenja primjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Križ, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju  Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI. 

Savjetovanje je otvoreno do: 05.05.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 6.4.2022. - 5.5.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

6.4.2022. - 5.5.2022.