Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Opis savjetovanja: Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine je strateški dokument za odgovorno i održivo planiranje aktivnosti gospodarenja otpadom koje su u nadležnosti Grada Makarske. Gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017. - 2022. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.01.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
1 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 22.12.2017. - 21.1.2018.

Trajanje

22.12.2017. - 21.1.2018.