Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ludbreg sa sjedištem u Ludbregu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ludbreg sa sjedištem u Ludbregu.

Opis savjetovanja: Na području Grada Ludbrega djeluje jedna osnovna šjkola unutar koje je i umjetnički odjel – Osnovna glazbena škola, a osnivač ove ustanove sukladno naprijed spomenutim zakonskim odredbama je Varaždinska županija. S obzirom da osnivač osnovne škole može biti i jedinica lokalne samouprave predlažemo da se osnivačka prava sa sadašnjeg osnivača – Varaždinske županije prenesu na GRAD LUDBREG te bi Grad Ludbreg na taj način vodio brigu o osnovnoškolskom obrazovanju na svom području.

Prijenosom osnivačkih prava sredstva za financiranje minimalnog financijskog standard javnih potreba osnovnog školstva doznačivala bi se direktno u Proračun Grada Ludbrega sukladno kriterijima koje svojom Odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske (broj učenika, broj razrednih odjela, broj zgrada), a Grad Ludbreg ostvario bi i dodatna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 %.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ludbreg sa sjedištem u Ludbregu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.05.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 30.4.2019. - 30.5.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

30.4.2019. - 30.5.2019.