Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine u Općini Rakovica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine u Općini Rakovica.

Opis savjetovanja: Ovim Planom daje se prikaz dionica postojećih makadamskih i asfaltnih prometnica koje je potrebno održavati mjestimičnim poboljšanjima elemenata ceste ili izvanrednim održavanjem radi osiguranja ispravnosti  ceste, prometne sigurnosti i trajnosti što se planira kroz izvođenje radova proširenja prometnica, asfaltiranja, saniranja postojećeg ili postavu novog habajućeg asfaltnog sloja, izradu podzida, nasipa, odvodnih kanala i dr. elemenata prometnica u periodu 2019 i 2020 godine. Postava novog asfaltnog sloja vrši se u izgrađenim dijelovima naselja uz sufinanciranje vlasnika ili suvlasnika nekretnina koji su vezani uz trasu predmetne prometnice.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine u Općini Rakovica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.05.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.4.2019. - 29.5.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.4.2019. - 29.5.2019.