Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 05. prosinca 2018., objavljen Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 18 prosinca 2018. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.


Obrazloženje 

uz prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu


Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), koji je komunalni doprinos definirao kao novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom nije propisano drukčije, a kao. prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koristi se  samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

U prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza kao i rokovi za usklađivanje općih akata jedinica lokalne samouprave s odredbama novog Zakona, pa je tako u članku 130. propisano da će predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donijeti, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, odluke o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona, kojima se određuju::

1. zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Javno savjetovanje otvoreno je od 5. 12. 2018. do 18. 12. 2018. godine, odnosno u kraćem trajanju od 30 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi samo o usklađenju važeće Odluke o komunalnoj naknadi s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 68/18). Nova Odluka u većem dijelu preuzima sadržaj odredbi važeće Odluke. Najveća promjena  u sadržaju Odluke odnosi se na način određivanja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, koja se više ne određuje „po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture", i obveznika plaćanja komunalnog doprinosa.

Zakon o komunalnom gospodarstvu u prelaznim i završnim odredbama propisao je obvezu i rokove za usklađenje važećih odluka o komunalnom doprinosu, kao i programa građenja komunalne infrastrukture, kojeg je predstavničko tijelo trebalo donijeti najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine u kojoj su donijeti važeći programi građenja komunalne infrastrukture.

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine donijelo je novi program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Slijedom navedenog, potrebno je donijeti i novu, sa Zakonom usklađenu Odluku o komunalnom doprinosu, koja bi se  u ovog godini uputila Općinskom vijeću na donošenje.


Svoje primjedbe ili komentare možete upisati na dolje za to predviđeno mjesto pod "KOMENTARI".


Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 5.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

5.12.2018. - 18.12.2018.