Poštovani građani,


Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju odluke o  načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić


Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje iz odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić


Opis savjetovanja: Ovom Odlukom propisuje se način postupanja kod podnošenja prijedloga i peticija u Općini Kloštar Ivanić.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine Kloštar Ivanić.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju odluke o  načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 26.01.2022

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 3.1.2022. - 26.1.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

3.1.2022. - 26.1.2022.