Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Odluku moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova, te kaznene odredbe, radi sprečavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova, a u svrhu zaštite ljudi i imovine od požara. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.9.2018. - 21.10.2018.

Trajanje

21.9.2018. - 21.10.2018.