Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju  Odluke o komunalnom redu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: U cilju uspostave i održavanja komunalnog reda na području Općine Konavle, osobito održavanja čistoće, čuvanja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Konavle za gospodarske i druge svrhe, sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, uklanjanja snijega i leda, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja te zaštite od buke i svjetlosnog onečišćenja, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.08.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.8.2019. - 31.8.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

12.8.2019. - 31.8.2019.

Izvješća