Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Dokument za savjetovanje s obrazloženjem moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o izmjeni odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta. Trenutno je na snazi Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta (« Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 9/09 i 10/12). Članak 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj . 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17) propisuje da jedinica lokalne samouprave može svojim općim aktom propisati način i uvjete za ostvarivanje prava roditelja na novčanu pomoć u većem opsegu od propisanog zakonom ili kroz pružanje pomoći u naravi. Općina Podgora se suočava s vrlo nepovoljnim demografskim kretanjima koja su, nesumnjivo, dugoročna prijetnja daljnjem sveopćem razvoju, stoga Općina želi pridonijeti roditeljima promjenom visine sredstava pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izmjeni odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 03.12.2017.Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 3.11.2017. - 3.12.2017.

Trajanje

3.11.2017. - 3.12.2017.