Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Odluku moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske te poslovnog prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Makarske.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o zakupu poslovnog prostora, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.9.2018. - 21.10.2018.

Trajanje

21.9.2018. - 21.10.2018.