Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2018. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2018. godini.

Opis savjetovanja: Programom javnih potreba za 2018. godinu Grad Varaždinske Toplice iskazuje svoje opredjeljenje za financiranje redovne  djelatnosti  odnosno   projekata  i programa iz navedenih područja, temeljeno na  pravima i obvezama iz zakona i  podzakonskih akata, odlukama  predstavničkih i izvršnih tijela za pojedina područja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2018. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.12.2018. - 18.12.2018.