Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje. 

Tema savjetovanja je: Donošenje Nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja jedinice lokalne samouprave, upravljanje dugom, te  financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 05.12.2017.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.11.2017. - 5.12.2017.

Trajanje

28.11.2017. - 5.12.2017.